Jongerenkoor Heman heeft diverse CD's opgenomen en/of hun medewerking aan verleent.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Door: Reformatorische Zangvereniging Cantilene, Verenigde Veluwse Koren, Jongerenkoor 'Heman', Ars Musica Orkest. Annejaap Soldaat, tenor; Kees Alers, dwarsfluit; Martien van der Zwan, orgel; Jan Hendrik van Schothorst, vleugel; Leander van der Steen, dirigent.
De teksten van ds. Van Amstel zijn op muziek gezet door Leander van der Steen.

Aan de hand van beeldende muziek en gezongen teksten maken we vanuit de Schepping een reis langs de ark van Noach, de woestijn, Bethel en Pniël, om via de Morgenster bij het Kind in de kribbe te komen. We eindigen bij de blinkende Morgenster.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld (12 delen):

01. Rondo rond de Schepping
02. Belofte 1 (Adam)
03. Belofte 2 (Noach)
04. Belofte 3 (Abraham)
05. Belofte 4 (Jakob – Bethel en Pniel)
06. Belofte 5 (Jakob’s afscheid)
07. Belofte 6 (David)
08. Belofte 7 (Micha)
09. Belofte 8 (Maleachi)
10. Belofte 9 (Jezus)
11. Belofte 10 (Door het geloof)
12. Rondo rond de Morgenster

Gouden koormomenten 2

Door: Chr. Jongerenkoor ''Sjalom'', Hendrik-Ido-Ambacht, Jeugdkoor ''De Regenboog'', Bodegraven, Jongerenkoor ''Heman'', Capelle aan den IJssel, Jongerenkoor ''Laudate Deum'', Ridderkerk
 
01. Psalm 22 (M. Zonnenberg)
02. Psalm 45 (H. Pors)
03. Ik heb lief (arr. Psalm 116) (H. van Blijderveen)
04. Zie ik de bergen (W. Appermont)
05. Nichts soll uns scheiden (D. Buxtehude)
06. Lord I stretch my hands to You (J. Althouse)
07. Create in me a clean heart (J. Carter)
08. Prijst, mijn ziel, de Hemelkoning (J. Goss)
09. Morning has broken (C. Stevens e.a.)
10. Er is geen plaats (W. ter Burg)
11. Maak alles klaar, de Koning komt (G. Kendrick)
12. De Heer' is mijn Herder (M. Glasbergen)
13. Door de wereld gaat een Woord (I. Perlman e.a.)
 
Jongerenkoor Heman:
14. Psalm 107 (A. van Vliet)
15. Praise the Lord, O my Soul (R. Smart)
16. If ye love me (L. Morée)
17. Gebed (Cantique de Jean Racine) (G. Fauré)
18. Lord, how gracious (H. Oxley)

Troost mijn volk

01. Verwacht de komst des Heeren- Verwacht de komst des Heeren
02. Verwacht de komst des Heeren- Ik heb de Heere lang verwacht (Psalm 40- 2-3)
03. Verwacht de komst des Heeren- Spreid palmen voor Zijn voeten
04. Verwacht de komst des Heeren- Geen offer delgt de zware schuld (Psalm 40- 7-10)
05. Verwacht de komst des Heeren- Een ned'rig hart, vol ootmoed
06. Verwacht de komst des Heeren- Uit de diepten roep ik, Heer, U aan (Psalm 130)
07. Verwacht de komst des Heeren- Wij komen, Heer, U tegen
08. Verwacht de komst des Heeren- Op U mijn Heiland blijf ik hopen (orgel en orkest)
09. Troost Mijn volk- Prelude
10. Troost Mijn volk- Hoor Israël (Deut. 6-4 en Jesaja 1-2a)
11. Troost Mijn volk- Kindren heb Ik grootgebracht (Jesaja 1-3,4b)
12. Troost Mijn volk- Hoor wat de Rechter uit gaat spreken (Jesaja 1-16-18)
13. Troost Mijn volk- Een stroom van ongerechtigheden (Psalm 65-2-3)
14. Troost Mijn volk- Een Kind is ons geboren (Jesaja 9-5 en Uit aller mond 29-3)
15. Troost Mijn volk- Troost, troost Mijn volk (Jesaja 40-1)
16. Troost Mijn volk- Roep Jesaja (Jesaja 40-6-8)
17. Troost Mijn volk- Gras groeit wel even, maar verdort (Jesaja 40-6-8)
18. Troost Mijn volk- Sion, zeg het overal (Jesaja 40-9)
19. Troost Mijn volk- Halleluja! Laat het horen (Ook uit de mond der kinderen I-28-1,3)
20. Troost Mijn volk- Zie nu Mijn Knecht, die eeuwig leeft (Jesaja 42-1-3)
21. Troost Mijn volk- Toen Jezus kwam in Nazareth (Jesaja 61-1-4 - Lukas 4-16-21)
22. Troost Mijn volk- O kom, o kom Immanuël (Uit aller mond 30-1)
23. Troost Mijn volk- Kom, wie door dorst geen leven heeft (Jesaja 55-1-2,4)
24. Troost Mijn volk- God biedt U nu zijn vrede aan (Uit aller mond 48-1)
25. Troost Mijn volk- Zoek de HEERE, nu Hij te vinden is (Jesaja 55-6)
26. Troost Mijn volk- Maak u op, word verlicht (Jesaja 60-1 en Uit aller mond 29-1)
27. Troost Mijn volk- Zie, volk van God, Ik schep een nieuwe aarde (Jesaja 65-17-19a)
28. Troost Mijn volk- Troost, troost Mijn volk (Jesaja 66-10, 13)

Vanwaar mijn hulp komt

01. Psalm 138 vers 1, 3 en 4
02. Look at the world
03. Psalm 121 vers 1 en 4
04. Rejoice in the Lord alway
05. Psalm 1 (Instrumentaal)
06. Psalm 8 vers 1, 3, 4 en 9
07. Hij is Koning en Heer' (Psalm 84)
08. Now let us praise God and sing
09. Psalm 42 vers 1, 3, 4 en 5
10. Hymne Psalm 24
11. Een onderwijzing van Heman (Psalm 88 vers 1 en 11)
12. Sing to the Lord
13. 'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
14. Vader in de hemel
15. Neem mijn leven ,laat het Heer'
16. God and God alone

Licht in de duisternis

01. Hoe zal ik U ontvangen
02. - 11. Licht in de duisternis
12. Midden in de winternacht
13. Away in a manger
14. Er komt een einde aan de strijd
15. - 24. Meer dan Overwinnaars

Op de Steenrots gegrond

Jongerenkoor Heman
01. Des Heeren is de aarde (Psalm 24)
02. Want U bent Heer'
03. Psalm 141 vers 1, 2 en 3
04. Lead me, Lord
05. Nieuw leven
06. Orgelsolo over Psalm 88 vers 1 en 11
07. Doxologie
08. Psalm 4 vers 1 en 4
09. Teach me, o Lord
10. Psalm 73 vers 13 en 14
11. Zie ons ootmoedig tot U naad'ren
12. Orgelimprovisatie over Psalm 149

Jongerenkoor Heman en oud-leden
13. Maranatha
14. Op de steenrots gegrond
15. Psalm 6 vers 1, 2 en 9
16. Door geloof alleen
17. Hij is Koning en Heer (Psalm 84)