Jongerenkoor Heman is een koor met 65 leden in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, verbonden aan de de Gereformeerde Gemeente van Capelle aan den IJssel-Middelwatering.

Ons repertoire bestaat uit christelijke muziek: psalm(bewerkingen) en geestelijke liederen van klassieke en moderne componisten. Ieder jaar geven we een tiental concerten verspreid door het land. We werken hierbij veelal samen met andere koren. Een hoogtepunt voor ons als koor is de medewerking aan het tweejaarlijkse Kerstconcert van Leander van der Steen in het Concertgebouw Amsterdam.

In 1992 is Jongerenkoor Heman opgericht, nadat een grote groep jongeren zich aanmeldde bij het kinderkoor van de kerk. Na een tijd gezamenlijk gerepeteerd te hebben werd besloten om afzonderlijk verder te gaan. Er werd gekozen voor de naam 'Heman'. De bijbelse figuur Heman is bekend als de dichter van Psalm 88. Hij was de kleinzoon van de richter en profeet Samuël. In zijn tijd was hij de leider van de tempelzangers in Israël. Zijn naam betekent 'gelovig' of 'getrouw'.